โฟมแผ่น (EPS Foam Sheet)

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image
โฟมแผ่น (EPS Foam Sheet)
- โฟมแผ่นขนาดมาตรฐาน -  2' x 4' ,   4' x 4' ,  4' x 8',  4' x 10',  4' x 16' 
- ความหนา (Thickness) ของแผ่นโฟมมีตั้งแต่ 5 ม.ม. – 600 ม.ม. (24 นิ้ว)
- ความหนาแน่น (Density) ของแผ่นโฟมมีตั้งแต่ 0.75, 1.0 และ 1.5 ปอนด์ / ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของชนิดงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีโปลิโฟมแผ่นชนิดไม่ลามไฟ (Self Extinguishing EPS Foam หรือชนิด F Grade) เป็นเกรดพิเศษที่ใ
คุณสมบัติเด่นที่เห็นได้ชัดของผนังโฟมฉนวน ได้ถูกนำเปรียบเทียบกับผนังชนิดอื่น เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ ผนังโฟมฉนวนเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุด เพราะมีค่านำความร้อนต่ำกว่า คอนกรีต หรือไม้ ที่นำมาทำผนัง ผนังโฟมฉนวนจึงทำให้ประหยัดค่าไฟ และประหยัดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง มากกว่าผนัง ไม้ หรือ คอนกรีต