ฟลิ์มห่ออาหาร ยี่ห้อ Fresh Wrap 

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image
ฟลิ์มห่ออาหาร ยี่ห้อ Fresh Wrap 
รักษาอาหารให้คงความสดและสะอาดอยู่เสมอ
มีความยืดหยุ่น ทนทานปรับใช้ได้ภาชนะทุกชนิด
ใช้ได้ในอุณหภูมิ -40 ˚C ถึง 130 ˚C
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 8   นิ้วยาว 500 เมตร
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 10 นิ้วยาว 500 เมตร 
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 12 นิ้วยาว 500 เมตร
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 14 นิ้วยาว 500 เมตร
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 18 นิ้วยาว 500 เมตร
ฟิล์มยืดขนาดกว้าง 24 นิ้วยาว 500 เมตร