พลาสติกใส พลาสติกม้วน

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image
พลาสติกใส พลาสติกม้วน ม้วนพลาสติก ม่านริ้ว รองเครื่องจักร คลุมเครื่องจักร พลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต พลาสติกกันชื้น พีวีซี
พลาสติกใส หน้ากว้าง 48 นิ้ว, 54นิ้ว, 72 นิ้ว ความยาวต่อม้วนหลายขนาด 40, 50, 60 หลา หนา 0.03มิล 0.035, 0.04มิล ,
 0.05 มิล, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.15, 0.18, 0.2, 0.22, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3 มิลและอีก
หลายความหนา สามารถสั่งความยาวต่อม้วนและความหนาได้เฉพาะหากสั่งเป็นปริมาณมาก
คุณสมบัติ
 ห่อ คลุมสินค้ากันการเปรอะเปื้อน, แพ็คงานส่งออก สินค้าเพื่อป้องกันฝุ่น เหมาัะสำหรับเฟอร์นิเจอร คลุมสินค้าทั้งแบบที่ไม่ต้องการ 
หรือต้องการยึดแนบสินค้า ฟิล์มพลาสติกใสใช้ในอุตสาหกรรม ห่อปกสมุด หุ้มเบาะ
ห่อที่นอน สำหรับโรงงานที่นอน และเฟอร์นิเจอร์ 
- รองพื้นก่อนการเทคอนกรีต (มีความหนาตั้งแต่ 0.04-0.50มิล)
บ่มเสาคอนกรีต, พันเสา
ใช้ในงานเกษตร เพาะปลูกต้นไม้ พลาสติกปูบ่อ รองก้นบ่อ ล้อมรั้ว พลาสติกกันชื้น คลุมกองเห็ด, ทำโรงเรือนเพาะเห็ด, ทำโรงเรือนการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาวตามโครงการหลวงต่างๆ
- งานสปา (รองเตียง,อบตัว)เพื่อการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน ปูเตียงสปากันเปื้อน 
- พลาสติกใส กั้นส่วนสายการผลิต ม่านคาร์แคร์ พลาสติกใส หนา 1 มิล 1.5 มิล 2 มิล และ 3 ,bล สำหรับ คลุมเครื่องจักร รองเครื่องจักร 
รับผลิตพลาสติกตามความหนา และความยาวที่ต้องการ