กล่อง

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image
จำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ กล่องพัสดุราคาถูกและประหยัดแก่ลูกค้า และเน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ.
ประเภทกล่อง ขนาดกล่อง
กล่องฝาชน A 14x20x6cm
กล่องฝาชน B 17x25x9 cm
กล่องฝาชน C 20x30x11 cm
กล่องฝาชน D 22x35x14 cm
กล่องฝาชน E 24x40x17 cm

 

กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint)
เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้น และมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย มีน้ำหนักเพียง 45 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ ห่อสินค้า และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก 
ขนาดมาตรฐาน (นิ้ว) : 24” x 35” , 31” x 43”