กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint)

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image

 

กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint)
เป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อบดที่มีเส้นใยสั้น และมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสมด้วย มีน้ำหนักเพียง 45 – 52 กรัม/ตารางเมตร มีสีอมเหลือง ราคาไม่แพงแต่ความแข็งแรงน้อย เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ ห่อสินค้า และเอกสารที่ไม่ต้องการคุณภาพมาก 
ขนาดมาตรฐาน (นิ้ว) : 24” x 35” , 31” x 43”