ฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film)

แคตตาล็อก สั่งซื้อ
Image

ฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film) คือ พลาสติกที่มีลักษณะเป็นม้วนใสๆและบางมาก ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE (linear low densitypolythylene) มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูงกว่าฟิล์มชนิดอื่น ฟิล์มยืดจึงสามารถต้านแรงเจาะทะลุได้ดี ใช้พันสินค้าที่มีมุมแหลมได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดง่าย ด้วยการที่เนื้อฟิล์มมีความบางและใส ผู้บริโภคสามารถมองเห็นตัวสินค้าได้ดี ด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างของฟิล์มยืด จึงเป็นสินค้าแพ็คเก็จจิ้งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่ต้องการห่อรัดสินค้าบนแท่นรองรับเพื่อการลำเลียง โดยปัจจัยผู้ต้องการใช้ฟิล์มยืดมี ดังนี้
1.รวมสินค้าหลายๆหน่วยให้เป็นหน่ยวใหญ่ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการขนส่ง
2.ป้องกันสินค้าตกหล่นจากพาเลทขณะขนส่ง
3.ป้องกันสินค้าสัมผัสกับฝุ่นลองออง สิ่งสกปรก และ ไอน้ำ
4. กระชับสินค้า เพื่อให้ดูกะทัดรัด สวยงาม

รายการสินค้าฟิล์มยืดพันพาเลท บรรจุ
15mic X 50cm X 300m 6ม้วน/1กล่อง
15mic X 50cm X 500m 4ม้วน/1กล่อง
17 mic X 50cm X300m 6ม้วน/1กล่อง
17 mic X 50cm X 500m 4ม้วน/1กล่อง
20 mic X 50cm X 300m 6ม้วน/1กล่อง
20mic X 50cm X 500m 4ม้วน/1กล่อง
20mic X 50cm X 1800 1ม้วน/1กล่อง